För våra hyresgäster

För våra hyresgäster

För att kunna ge en så bra service som möjligt så finns följande alternativ att kontakta oss på:


Felanmälan

Felanmälan kan göras via mailadressen felanmalan@capellafastigheter.se alternativt genom att ringa 035-102585.


Vid akuta ärenden når ni oss på 035-102585

mellan 07.00-16.00, övriga tider och helger så använder

vi oss av Part Fastighetsförvaltnings jourtjänst som nås

på 035-295 9080*


*Detta nummer skall endast användas då skada på person eller fastighet/egendom föreligger. Missbrukas detta kan ni komma att bli ersättningsskyldiga.